Klachtenregeling

Onze fysiotherapeuten en collega’s zijn continue bezig om onze kwaliteit en dienstverlening te verbeteren en zichtbaar te maken. Zo ontvangt u namelijk na de behandelserie een vragenlijst om onze praktijk te beoordelen op verschillende punten. Voor onze praktijk is het erg belangrijk om deze beoordeling van u te ontvangen.

Mocht het zo zijn dat u na de behandeling niet tevreden bent over onze praktijk of de therapeut en u wilt hierover een klacht indienen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen ons bedrijf.

Na het bespreken van uw klacht bent u in de mogelijkheid om ons klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt vervolgens behandeld conform de richtlijnen van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Contact opnemen kan via fysio@betterbodieszundert.nl of telefonisch via 076-5975499.

Betterbodiessept2021-106

Onze praktijk op Qualiview

3 reviews op Facebook

7 reviews op Google